Sponsoren

27 oktober 2018

 

Logo Vebego
WTC Toren B, 11e etage, Schiphol Boulevard 199
1118 BG Schiphol
Nederland
www.vebego.com
 
Van klein familiebedrijf tot multinational. In 1943 richtte Ton Goedmakers sr. Hago op, het eerste Vebegobedrijf in een reeks van vele. Later traden ook zijn zonen Ton en Ronald toe tot de organisatie. En inmiddels is ook de derde generatie van de partij.

Maar ook als je geen Goedmakers heet, behoor je toch tot de familie. Een familie van vooruitgang door mensenwerk. Samen stappen zetten. Soms eentje terug, maar altijd proberen vooruit te gaan. Lukt het niet? Dan leren we daar van. Waar we leren? Door buiten te zijn. Door onze nieuwsgierigheid te prikkelen. Door te kijken naar ons eigen kunnen. En dit allemaal om vooruit te gaan. Niet alleen voor Vebego. Maar ook voor de wereld om ons heen. Dichtbij of ver weg.

Het gevoel van het familiebedrijf van weleer zit er dus nog stevig in. Ondanks dat we aardig aan het uitdijen zijn.
 

 

Logo Stedelijk College Eindhoven
Postbus 1310
5602 BH Eindhoven
Nederland
www.stedelijkcollege.nl
 
Het Stedelijk College Eindhoven is een school met een breed onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. Als uitgangspunten gaan wij uit van vijf kernkwaliteiten: ontwikkelingsgerichtheid, transparantie, veiligheid, respect en intercultureel gedrag. Naast kennisoverdracht en het ontwikkelen van vaardigheden is er ook aandacht voor een brede maatschappelijke en persoonlijke vorming van de leerlingen en hun creatieve ontwikkeling.

Het Stedelijk College Eindhoven biedt een inspirerende en uitdagende leeromgeving, waarin de leerling zich veilig, zelfstandig en competent voelt. Via leiding en begeleiding willen we leerlingen opvoeden tot actieve, zelfstandige en mondige volwassenen, die handelen vanuit verantwoordelijkheidsgevoel. Hierbij wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan verschillen tussen leerlingen.

Het Stedelijk College Eindhoven waarborgt een goede aansluiting op het vervolgonderwijs en begeleidt leerlingen intensief bij een weloverwogen beroeps- en studiekeuze. Het Stedelijk College Eindhoven wil de leerling zo vormen, dat hij/zij kan functioneren in een internationaal georiƫnteerde en multiculturele samenleving.